Analýza dat, BI technologie

Školení a semináře

Na tomto úvodním školení se seznámíme s reportingovou technologií Power BI, prozkoumáme její klíčové funkce a ukážeme si, jak můžeme pomocí tohoto nástroje vytvářet reporty a dashboardy. Jde o online úvodní kurz, který slouží jako vstup do rozsáhlého cyklu intenzivních workshopů zaměřených na zvládnutí technologie Power BI.

Workshop je zaměřen na rozvoj dovedností pro práci s daty a tvorbu reportů v Power BI. Cílem je získat komplexní set dovednosti od načítání, přípravy a analýzy dat, až po základy analytického myšlení. Během kurzu si osvojíte celou řadu technik pro analýzu dat a naučíte se vytvářet efektivní datové modely. Získáte dovednosti, které vám umožní lépe porozumět vašim datům a efektivněji využívat Power BI pro lepší rozhodování!

Mějte své reporty dostupné okamžitě, on-line a třeba i na tabletu nebo telefonu a to s nejnižšími náklady v maximální kvalitě díky Microsoft Power BI.

Power BI umožňuje flexibilně transformovat a kombinovat data z různých zdrojů a vytvářet ad-hoc reporty s vysokou vypovídací hodnotou.

Vaše fantazie při práci s daty by neměla být svazována nesourodostí dat, technickými limity analytického nástroje nebo zažitými tradičními postupy a vizualizacemi. Přijďte si s námi rozšířit obzory, zkusit nový úhel pohledu a inspirovat se řadou reálných řešení.

Cílem tohoto workshopu je prohloubit znalosti a dovednosti získané na předchozích kurzech Power BI a naučit se plynule pracovat s jazykem DAX. Kurz je plný praktických příkladů, na kterých si účastníci procvičí krok po kroku veškerou funkcionalitu tak, aby uměli vytvářet pokročilé výpočty a chápat jejich kontext.

Toto až čtyřdenní školení pokrývá celou platformu od jednoduchého používání PBI Desktop až po složitou komplexní architekturu PBI globální korporace. Firmy si tak mohou projít vše nebo se zaměřit na témata, která jsou pro ně relevantní. Finální osnova tohoto školení se vždy přizpůsobuje potřebám konkrétního klienta je předmětem jednání mezi zadavatelem a lektorem. Níže uvádíme pouze stručný výčet.

Power BI umožňuje pracovat s reporty zaměřenými na zobrazování a tisk rozsáhlých tabulek dat, které jsou naformátovány pro tisk na formáty papíru s přesností na pixel, např. výkaz zisků a ztrát, sales report nebo faktury. Tento druh reportu lze zobrazovat i na mobilu a formátovaně exportovat do více typů souborů včetně PDF, Wordu, XML, PowerPointu a Excelu.

Tvorbu tabulek v Excelu ovládá spousta lidí, ale jen málo z nich v něm dokáže efektivně analyzovat data. Dobrá znalost kontingenčních tabulek, pokročilých funkcí a různých triků vám práci v Excelu značně zjednoduší a zefektivní.

I v Excelu lze vytvářet profesionální, automaticky generované reporty a dashboardy a ušetřit tak čas na důležitější a zajímavější činnosti, třeba samotnou analýzu získaných dat.

Po tomto školení se z Vás nestane supervývojář. Budete ale schopni rozumět logice maker a využít je pro zrychlení své práce. Naučíte se základy maker (a VBA) a jejich praktické využití.

Nevíte si rady s výběrem kurzu?

Napište nám