Naučte se využít Power BI k efektivnější práci s daty

V dnešní době je klíčové hledat nástroje, které nám pomohou efektivně využít neustále rostoucí množství dat kolem nás. Jedním z nástrojů pro jejich analýzu a vizualizaci je právě Microsoft Power BI.

Podle společnosti Gartner je Microsoft považován za leadera a vizionáře v oblasti Business Intelligence a Power BI je jeden z nejvíce se rozvíjejících Business Intelligence nástrojů na trhu vůbec. Navíc nabízí i free desktop verzi, která umožňuje napojení k datům, jejich plnohodnotné modelování a vizualizaci. I proto je dobré neusnout na vavřínech a neustále se v této oblasti vzdělávat.

Microsoft Power BI je mocný nástroj pro analýzu a vizualizaci dat, který nabízí širokou škálu funkcí a výhod pro uživatele všech úrovní. Pokud uvažujete o zlepšení svých analytických schopností a získání konkurenční výhody, neváhejte a pusťte se do toho ihned.

Pojďme prozkoumat čtyři hlavní výhody tohoto nástroje

1. Vizualizace dat a pokročilé funkce
Power BI nabízí pokročilé analytické funkce a interaktivní vizualizace dat prostřednictvím grafů, tabulek a dashboardů, což usnadňuje identifikaci vzorů a trendů, segmentaci zákazníků a detekci anomálií pro hlubší porozumění datům a identifikaci klíčových faktorů úspěchu.

2. Snadná integrace
Power BI lze snadno integrovat například s Microsoft Excel, SQL databázemi a cloudovými úložišti, včetně Microsoft Azure. To umožňuje centralizované zpracování dat a vytváření komplexních analýz napříč různými platformami.

3. Automatizace a plánování
Díky automatizaci a plánování procesů v Power BI je možné pravidelně aktualizovat data a automaticky odesílat reporty na e-maily nebo je sdílet v rámci týmu pomocí workspaces či apps. To šetří čas a umožňuje efektivnější využití datových zdrojů.

4. Flexibilita a škálovatelnost
Power BI je flexibilní nástroj, který lze přizpůsobit potřebám různých uživatelů a podnikovým scénářům. Bez ohledu na velikost organizace nebo obor činnosti je možné ho využívat k analýze dat a podpoře rozhodování na všech úrovních.

Co můžou od Power BI očekávat začátečníci?
Nikdy není pozdě se začít učit Microsoft Power BI. Velkou výhodu mají ti, kteří již pracovali s MS Excel a umí pracovat s kontingenčními tabulkami a grafy, a používat složitější vnořené funkce a nastavení. Budou mít totiž představu, jak by měl vypadat výsledný report či vizualizace, a rychleji se naučí výpočty v jazyce DAX. Ten sice má funkce podobné Excelu, ale mnoho z nich se provádí odlišně a celková filozofie výpočtů je jiná.

Power BI nabízí širokou škálu tzv. implicitních měr, které lze použít pomocí myši a bez nutnosti psaní kódu. Na rozdíl od Excelu je v Power BI tímto způsobem dostupný např. medián nebo počet jedinečných hodnot. Společnou částí Excelu i Power BI je editor Power Query, který v Power BI nabízí více funkcí. Power BI je připraveno na práci s velkým množstvím dat, a proto je součástí většiny školení efektivní práce s datovým modelem. Pro detailnější vhled do využití Power BI v praxi přinášíme rozhovor s Petrem Kolářem – jedním z největších expertů na Power BI v ČR.

Kdo se na Power BI ještě úplně necítí, může se nejprve zdokonalit v Excelu (např. kurz Analýza dat v MS Excel), rozvinout své analytické myšlení a teprve potom pokračovat ve školení Power BI.

Po absolvování základních kurzů poznáte rozdíl mezi mírou (measure) a počítaným sloupcem, stejně jako výhody i nevýhody implicitních měr (metrik). Naučíte se i pokročilé techniky, jako je podmíněné formátování, které dynamicky reaguje na změny ve filtrovacím kontextu. Power BI se neustále vyvíjí, což znamená, že vzdělávání nikdy nekončí. Proto je dobré zůstat v kontaktu s profesionály, kteří sledují nové trendy na trhu a poskytnou vám vždy aktuální informace.

Základní skill set datového analytika

Vzdělávání pro jednotlivce i skupiny od BI akademie

U nás v BI akademii společnosti dolphin consulting se zaměřujeme na firemní vzdělávání, které je součástí komplexních vzdělávacích programů a strategií společností usilujících o transformaci svého přístupu k datům a rozhodování.

Nyní jsme se rozhodli zpřístupnit naše školení i veřejnosti, tedy jednotlivcům či malým skupinám zájemců. Reagujeme tak na rostoucí poptávku po tomto typu vzdělávání. Kurzy jsou vedeny zkušenými lektory, kteří nejenže mají bohaté zkušenosti se školeními, ale také konzultují projekty přímo u koncových zákazníků a mají tedy zkušenosti přímo z praxe. Dokážou tak do osnov promítnout nejnovější trendy a sdílet osvědčené postupy.

Mezi nové kurzy patří např. Základní skill set datového analytika, postavený na technologii Power BI. Tento kurz je strukturován kolem 6 modelových datových situací, které postupně rozšiřují dovednosti účastníků. Začíná se s Power Query, což je úvodní část školení, jelikož umožňuje efektivní načítání dat z různých zdrojů a jejich úpravu pro snadné použití v reportingu. Dále se pokračuje představením jednotlivých vizuálů, výpočtů a nastavení, a vychází se i z praktických tipů a triků.

Školení začíná diskuzí a mentoringovým přístupem. Postupně se aktivita přesouvá k účastníkům školení a je zaměřena na jejich samostatnou a tvůrčí práci, která je konzultována s lektory. Postupem času jsou přidávána pokročilejší témata a aplikují se principy datového (dimenzionálního) modelování.

Na tento kurz, který je chápán spíše jako úvodní, dále navazují další školení zaměřená na pokročilejší nástroje Power BI, např. Vývoj reportů nebo Praktická analýza dat, kompletní nabídku lze nalézt zde: Analýza dat – BI technologie. Kdo by měl zájem o krátký online úvodní kurz, je pro něj připraven Power BI express.

Chci vědět více o školení

Autor

Michal Konvalinka

Podívejte se na
naše školení pro firmy.

Školení pro firmy

Nevíte si rady
s výběrem kurzu?

Napište nám

Inspirace do vašeho emailu

Pozvánky na kurzy a konference, newslettery se zajímavým obsahem, články na aktuální témata, nejnovější trendy. Teď už Vám nic neunikne.

Ochrana osobních údajů