HR datová akademie

Najděte rychle kurz, který váš tým posune kupředu

Datový boom

Moderní svět se bez dat neobejde a ani oblast řízení lidských zdrojů není výjimkou. Doby, kdy se HR specialisté zabývali pouze hledáním nových zaměstnanců a kontrolou docházky, jsou nenávratně pryč. Dnešní personalisté jsou mistři v řadě schopností, jejichž výsledkem je pozitivnější pracovní prostředí tvořené jasnou vizí, unikátní firemní kulturou a sdílenými hodnotami. K tomu v mnoha situacích může pomoci analýza dat.

Klíčové dovednosti

Existuje však jedna oblast, ve které se odborníkům na lidské zdroje podle průzkumů příliš nedaří. Tou je schopnost využívat data. Datová gramotnost je přitom pro plné využití možností moderního pojetí HR klíčová.

Data
na pomoc HR

Data personalistům umožňují „vidět“ problémy dříve, než nastanou. Schopnost analyzovat data a umění v nich číst umožní HR pracovníkům vidět všechny souvislosti a okamžitě se rozhodovat, jak v dané oblasti pokračovat dál.

Tréninkový plán

01

Základní znalosti pro práci s daty

Dobrý HR analytik musí být schopen v záplavě dat najít cenné informace a identifikovat místa ke zlepšení stávajících procesů a postupů. Musí znát principy koncepční práce s daty a umět definovat HR metriky. Nesmí mu chybět ani technické znalostmi pro základní analýzu dat.

Doporučená školení:

02

Vzhled a ergonomie reportů a dashboardů

Denním chlebem každého datového analytika je převádět data do srozumitelné podoby, nejčastěji do reportů či dashboardů, a předkládat je tak, aby jim různí příjemci rozuměli a dokázali se podle nich okamžitě rozhodovat.

Doporučená školení:

03

Příprava dat pro analýzu

HR analytik data potřebuje dostat na jedno místo a optimalizovat je pro reporting a analýzu. I v poměrně komplikovaných datových setech musí být schopen určit trendy, korelace a vzorce. Dobrý datový model a schopnost číst v něm je základem úspěchu jeho práce.

Doporučená školení:

04

Reportingové technologie

K tomu, aby HR mohli pružně reportovat požadovaná data vedení a být tzv. data-driven, musí ovládat některý z reportingových nástrojů pro zpracování i vizualizaci dat.

Doporučená školení:

Lektoři se zkušenostmi přímo z praxe

Vzdělávání zajišťuje tým zkušených lektorů, kteří mají mnohaleté zkušenosti s integrací dat, vývojem reportů a dashboardů i se školením ostatních. Naučí vás zdokonalit vaši práci, šetřit čas, využít osvědčených postupů a vychytávek, které jsou prověřeny a fungují. Zjistíte, jak se vyhnout manuálnímu vyplňování tabulek a místo toho se věnovat samotné analýze dat.

Komplexní vzdělávací program a jeho výhody

Komplexní vzdělávání

Komplexní a cílený vzdělávací nástroj, který přesně odpovídá potřebám datových analytiků. Je zaměřen na zdokonalení analytických schopností a zručnosti při práci s daty.

Inspirace a hravost

Dbáme na maximální zapojení účastníků do výuky i diskuze. Do programu mohou být implementovány případy z reálné praxe účastníků a firmy.

Na míru

Přizpůsobíme se vašim časovým potřebám a možnostem. Školit můžeme offline i online, u nás ve školicím centrum nebo přímo u vás ve firmě.

Koučink

Do vzdělávacího programu mohou být zakomponovány i konzultace na zvolenou oblast pro malé skupiny či jednotlivce, kdy se zaměřujeme na konkrétní problém, který uživatelé řeší.

Cena za jedno téma

Teoretické školení

Cena za jeden den u teoretických
školení je 30 000 Kč + DPH /za celou
školenou skupinu

Technické školení

Cena za jeden den u technických
školení je 35 000 Kč + DPH /za celou
školenou skupinu

Pro dosažení maximální interaktivity školení je maximální počet účastníků:

  • 15 osob pro teoretické semináře (základy BI, modelování, design, ETL)
  • 12 osob pro technická školení (Power BI, excel a další technologie)

Množstevní slevy

3 – 5 dní školení 10 %

6 a více dní školení 20 %

Chci se dozvědět více o HR datové akademii