Návrh a realizace datové akademie pro Českou spořitelnu

Česká spořitelna je banka s nejdelší tradicí a největším počtem klientů na českém trhu. Počet klientů ČS přesahuje 4,5 milionu, což odpovídá i velikosti pobočkové sítě a počtu bankovních poradců. Celkový počet zaměstnanců finanční skupiny České spořitelny se pohybuje okolo 10 tisíc osob. Česká spořitelna poskytuje komplexní balík bankovních služeb jak soukromým osobám, tak korporátním zákazníkům, a od roku 2000 je banka součástí silné středoevropské skupiny Erste.

Požadavek zákazníka

Česká spořitelna využívá moderní technologie a analytické nástroje ke sběru, ukládání, analýze a využití dat pro řízení svých procesů a zlepšování zákaznické zkušenosti. Tento datově orientovaný způsob řízení banky s sebou nese vysoké nároky na datovou gramotnost všech zaměstnanců, změnu způsobu jejich práce a uvažování. Proto se ČS rozhodla v roce 2019 spustit projekt Data driven bank. Základnou celého projektu bylo vytvoření Datové akademie – soustavného a komplexního vzdělávacího systému zaměřeného na práci s daty. Hlavním cílem bylo posunout informační kulturu banky a nadchnout pro aktivní využívání dat každého zaměstnance, který může pomocí nich zlepšit způsob své práce, rozhodování a porozumění potřebám zákazníků.

Řešení

Návrh a realizace in-house Datové akademie na míru potřeb ČS Nejprve jsme vytvořili projektový tým složený ze zástupců zaměstnanců ČS a našich lektorů BI akademie. Vstupní diagnostika i rozhovory na začátku projektu nám pomohly zacílit vzdělávací program na potřeby jednotlivých oddělení a týmů. Výsledkem je komplexní, dlouhodobý a soustavný vzdělávací nástroj, který bude odpovídat potřebám lidí, které ČS tvoří.

Projekt se zaměřoval na tyto oblasti:

 • Návrh architektury vzdělávacího systému.
 • Customizace vzdělávacích osnov.
 • Tvorba zcela nových školicích formátů.
 • Tvorba produktových listů k jednotlivým školením.
 • Návrh a příprava podkladů pro budování brandu vzdělávacího systému vč. loga.

Přínosy

Tento projekt se zaměřuje na soustavnou motivaci a učení všeho potřebného pro pohodlnou a efektivní práci s daty. Tzn. budování reportingových, analytických a vizualizačních schopností, které povedou k přechodu na self-service způsob práce a využívání dat k rozhodování.

Vzdělávací systém se zaměřuje na tyto čtyři oblasti:

 • Proč je změna na datové řízení nezbytná, čeho se dá dosáhnout využíváním dat.
 • Jak o datech přemýšlet a měnit je ve smysluplné informace s byznysovou hodnotou.
 • Kam si pro data, která uživatele zajímají, mají jít a jak se v nich vyznat.
 • Nástroje jako prostředek k analýze.

Podařilo se nám:

 • Zvýšit datovou gramotnost i analytické schopnosti účastníků.
 • Automatizovat rutinní datové úlohy a tím snížit riziko chybovosti.
 • Naučit účastníky tvořit reporty, ve kterých rychle identifikují trendy, vzorce i příčiny.
 • Obecně zlepšit výtěžnost firemních dat.
 • Zvýšit angažovanost a motivaci pro práci s daty.
 • Zrychlit a zefektivnit reportování a analyzování dat.
 • Zlepšit spolupráci i týmovou dynamiku.

Podívejte se na
naše školení pro firmy.

Školení pro firmy

Nevíte si rady
s výběrem kurzu?

Napište nám

Inspirace do vašeho emailu

Pozvánky na kurzy a konference, newslettery se zajímavým obsahem, články na aktuální témata, nejnovější trendy. Teď už Vám nic neunikne.

Ochrana osobních údajů