Návrh a realizace datové akademie pro Komerční banku

Komerční banka a.s. je mateřskou společností Skupiny KB a je součástí finanční skupiny Société Générale. Komerční banka patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy. KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti Skupiny Komerční banky nabízejí další specializované služby, mezi které patří penzijní připojištění, stavební spoření, leasing, factoring, spotřebitelské úvěry a pojištění, které jsou dostupné prostřednictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví a vlastních distribučních sítí příslušných společností. KB působí rovněž ve Slovenské republice, a to prostřednictvím pobočky zaměřené na obsluhu korporátních klientů a prostřednictvím některých dceřiných společností.

Požadavek zákazníka

Komerční banka využívá moderní technologie a analytické nástroje ke sběru, ukládání, analýze a využití dat pro řízení svých procesů a zlepšování zákaznické zkušenosti. Tento datově orientovaný způsob řízení banky s sebou nese vysoké nároky na datovou gramotnost všech zaměstnanců, změnu způsobu jejich práce a uvažování. Proto KB před dvěma lety spustila vzdělávací kurzy zaměřené na rozvoj technických dovedností, přesněji na nástroje pokrývající technologické portfolio banky. Po vyhodnocení přínosů tohoto kroku se rozhodla doplnit tyto kurzy o další oblasti vzdělávání s cílem významně posunout informační kulturu a nadchnout pro aktivní využívání dat každého zaměstnance, který může pomocí nich zlepšit způsob své práce, rozhodování a porozumění potřebám zákazníků.

Řešení

Návrh a realizaci in-house Datové akademie na míru potřeb KB. Nejprve jsme vytvořili projektový tým složený ze zástupců datového útvaru KB, našich lektorů a dalších členů BI akademie. Vstupní diagnostika i rozhovory na začátku projektu nám pomohly zacílit vzdělávací program na potřeby jednotlivých oddělení a týmů. Výsledkem je komplexní, dlouhodobý a soustavný vzdělávací nástroj, který odpovídá potřebám zaměstnanců Komerční banky.

Projekt se zaměřoval na tyto oblasti:

 • Analýza a definice potřeb uživatelů.
 • Návrh samotné architektury vzdělávacího systému.
 • Customizace vzdělávacích osnov.
 • Tvorba zcela nových školicích formátů.
 • Tvorba produktových listů k jednotlivým školením.
 • Návrh a příprava podkladů pro interní komunikaci.
 • Návrh a příprava podkladů pro budování brandu vzdělávacího systému.
 • Scénáře kurzu, konzultace osnov.
 • Monitoring kvality akademie, jednotlivých kurzů a jejich přínosu.
 • Průběžná úprava školicích formátů dle zjištěné zpětné vazby.

Přínosy

Aktivity Datové akademie se zaměřují na soustavnou motivaci a učení všeho potřebného pro pohodlnou a efektivní práci s daty. Tzn. budování reportingových, analytických a vizualizačních schopností, které povedou k přechodu na self-service způsob práce a využívání dat k rozhodování.

Vzdělávací systém se zaměřuje na tyto čtyři oblasti:

 • Proč je změna na datové řízení nezbytná, čeho se dá dosáhnout využíváním dat.
 • Jak o datech přemýšlet a měnit je ve smysluplné informace s byznysovou hodnotou.
 • Kam si pro data, která uživatele zajímají, mají jít a jak se v nich vyznat.
 • Nástroje jako prostředek k analýze a vizualizaci dat.

Podařilo se nám:

 • Motivovat účastníky pro práci s daty.
 • Změnit jejich způsob práce a přemýšlení nad daty.
 • Usnadnit jim přístup k datům.
 • Osamostatnit jednotlivá oddělení v analýze dat, nastartovat data driven přístup.
 • Zefektivnit spolupráci jednotlivých oddělení, která nyní přijímají rozhodnutí a analyzují situace včetně jejich příčiny na základě dat.

Podívejte se na
naše školení pro firmy.

Školení pro firmy

Nevíte si rady
s výběrem kurzu?

Napište nám

Inspirace do vašeho emailu

Pozvánky na kurzy a konference, newslettery se zajímavým obsahem, články na aktuální témata, nejnovější trendy. Teď už Vám nic neunikne.

Ochrana osobních údajů