Vzdělávací cyklus datového analytika

Datový boom

Většina společností je v dnešní době doslova zavalena daty, které přicházejí z mnoha interních i externích zdrojů. Jejich získání a ukládání je díky technologiím a všudypřítomným cloudovým řešením velmi snadné. Nasbíraná data však sama o sobě nemá žádnou výraznou hodnotu. Na to, aby začala mít pro firmu reálný přínos, musí být nápomocná při rozhodování a plánování.

Řešení jménem
datový analytik

A právě v tuto chvíli přichází na řadu datový analytik, který z množství dat, které má k dispozici, začne dolovat cenné odpovědi. Jeho klíčovou znalostí je proto schopnost rozpoznat v záplavě dat informace, které jsou opravdu užitečné, mají potenciál zlepšit fungování firmy, vyvolat akci a podpořit efektivní rozhodování.

Naučte Vaše data
vydělávat a šetřit
peníze i čas

Odborníci na práci s daty na trhu zoufale chybí. Okamžitým řešením může být proškolení stávajících zaměstnanců. Náš tréninkový plán je určen firmám, které si chtějí vychovat vlastní datové specialisty a vědí, že vzdělávání je nejlepší způsob k získávání, motivaci, rozvoji a udržení šikovných zaměstnanců, kteří se ve své práci chtějí někam posunout.

Tréninkový plán je složen ze 4 bloků

01

Základní znalosti pro práci s daty

Dobrý analytik je schopnost rozpoznat v záplavě dat cenné informace. Aby tyto informace byl schopný z nashromážděných dat vytěžit, musí umět formulovat kritéria pro jejich segmentaci, data následně analyzovat a použít k plánování strategického růs­tu.

Doporučená školení:

02

Vzhled a ergonomie reportů a dashboardů

Denním chlebem datového analytika je převádět data do srozumitelné podoby, nejčastěji reportů či dashboardů, a předkládat je tak, aby jim různí příjemci rozuměli a dokázali se podle nich okamžitě rozhodovat.

Doporučená školení:

03

Příprava dat pro analýzu

Data potřebuje dostat na jedno místo a optimalizovat je pro reporting a analýzu. I v poměrně komplikovaných datových setech musí být schopen určit trendy, korelace a vzorce. Proto je dobrý datový model základem úspěchu jeho práce.

Doporučená školení:

04

Reportingové technologie

K tomu, aby datový analytik mohl pružně reagovat na potřeby managementu a byznysu, musí být schopen flexibilně vytvářet ad-hoc reporty s vysokou vypovídací hodnotou. Musí tedy perfektně ovládat některý z reportingových nástrojů.

Doporučená školení:

Lektoři se zkušenostmi přímo z praxe

Vzdělávání zajišťuje tým zkušených lektorů, kteří mají mnohaleté zkušenosti s integrací dat, vývojem reportů a dashboardů i se školením ostatních. Naučí vás zdokonalit vaši práci, šetřit čas, využít osvědčených postupů a vychytávek, které jsou prověřeny a fungují. Zjistíte, jak se vyhnout manuálnímu vyplňování tabulek a místo toho se věnovat samotné analýze dat.

Komplexní vzdělávací program a jeho výhody

Komplexní vzdělávání

Komplexní a cílený vzdělávací nástroj, který přesně odpovídá potřebám datových analytiků. Je zaměřen na zdokonalení analytických schopností a zručnosti při práci s daty.

Inspirace a hravost

Dbáme na maximální zapojení účastníků do výuky i diskuze. Do programu mohou být implementovány případy z reálné praxe účastníků a firmy.

Na míru

Přizpůsobíme se vašim časovým potřebám a možnostem. Školit můžeme offline i online, u nás ve školicím centrum nebo přímo u vás ve firmě.

Koučink

Do vzdělávacího programu mohou být zakomponovány i konzultace na zvolenou oblast pro malé skupiny či jednotlivce, kdy se zaměřujeme na konkrétní problém, který uživatelé řeší.

Cena za jedno téma

Teoretické školení

Cena za jeden den u teoretických
školení je 30 000 Kč + DPH /za celou
školenou skupinu

Technické školení

Cena za jeden den u technických
školení je 35 000 Kč + DPH /za celou
školenou skupinu

Pro dosažení maximální interaktivity školení je maximální počet účastníků:

  • 15 osob pro teoretické semináře (základy BI, modelování, design, ETL)
  • 12 osob pro technická školení (Power BI, excel a další technologie)

Množstevní slevy

3 – 5 dní školení 10 %

6 a více dní školení 20 %

Chci se dozvědět více o vzdělávacím cyklu datového analytika