Workshopy a semináře

Školení a semináře

Na tomto úvodním školení se seznámíme s reportingovou technologií Power BI, prozkoumáme její klíčové funkce a ukážeme si, jak můžeme pomocí tohoto nástroje vytvářet reporty a dashboardy. Jde o online úvodní kurz, který slouží jako vstup do rozsáhlého cyklu intenzivních workshopů zaměřených na zvládnutí technologie Power BI.

Ze slova data-driven se stal buzzword. Jak se však ve skutečnosti stát datově řízenou společností, co to obnáší a také přináší? Stát se data driven je proces dlouhodobý. Vyžaduje změnu způsobu práce, uvažování, motivace a rozhodování v organizaci. Soběstačnost každého jednotlivce v práci s daty, reporty a analýzami, snadnější využívání výstupů a rozhodování na základě dat a ne dojmů za to však stojí!

Klíčovou vlastností dobrého analytika je schopnost rozpoznat v záplavě dat informace, které jsou opravdu užitečné, mají potenciál vyvolat akci a ovlivnit fungování firmy. Je čas začít přemýšlet nad daty v souvislostech z vaší reálné praxe. Budeme o datech mluvit, vysvětlovat jejich přínosy, odhalovat neefektivní procesy a navrhovat ty efektivní.

Pro správný design reportů a dashboardů je důležité vědět, jak lidé vnímají nebo jak funguje zrakové vyhledávání. Naučíte se navrhovat reporty tak, aby v nich uživatelé rychle našli důležité informace a vnímali souvislosti.

Inspirativní přednáška s workshopem – Dělejte velké věci. To ostatní nechte strojům. Naučte se využívat nástroje umělé inteligence pro skokové zvýšení produktivity a kvality práce.
Umělou inteligenci zvládne každý. Je čas začít.

Kvalitní business analýza šetří zadavateli čas i peníze. Přes svou důležitost bývá paradoxně nejslabším místem většiny projektů. Dobrý business analytik umí spojit IT svět s obchodním světem a tím zásadně přispívá k tomu, že projekt dodá požadované a smysluplné řešení, které neskončí nepoužité v šuplíku. Stěžejní disciplínou je přitom dodat kvalitní požadavky na vývoj. V rámci tohoto praktického semináře ukážeme nejen řadu technik, které jsou zásadní pro dobrou analytickou práci, ale pomůžeme i zvědomit důležité komunikační dovednosti.

Business intelligence je souhrn postupů a nástrojů pro transformaci dat v užitečné informace. Na semináři získáte základní přehled o tom, jaké techniky se k tomu používají a co se skrývá pod zkratkami jako DWH, DM, ETL, ODS, OLAP…

Pro každého, kdo to s analýzou dat myslí vážně, je porozumění základům SQL povinností. Na praktických příkladech vás naučíme psát jednoduché i složitější SQL dotazy a zpracovávat syrová data bez podpory programátorů.

Dobrý datový model je základem úspěšného BI řešení. Naučíme vás vytvářet modely, které jsou snadno pochopitelné uživateli, zpracovatelné reportingovými nástroji a poskytují vysoký výkon i nad stovkami milionů záznamů.

Pokud chceme kombinovat data z různých datových zdrojů a nezatěžovat analytickými dotazy provozní systémy, musíme data dostat na jedno místo a optimalizovat je pro reporting a analýzu.

Tvorbu tabulek v Excelu ovládá spousta lidí, ale jen málo z nich v něm dokáže efektivně analyzovat data. Dobrá znalost kontingenčních tabulek, pokročilých funkcí a různých triků vám práci v Excelu značně zjednoduší a zefektivní.

I v Excelu lze vytvářet profesionální, automaticky generované reporty a dashboardy a ušetřit tak čas na důležitější a zajímavější činnosti, třeba samotnou analýzu získaných dat.

Workshop je zaměřen na rozvoj dovedností pro práci s daty a tvorbu reportů v Power BI. Cílem je získat komplexní set dovednosti od načítání, přípravy a analýzy dat, až po základy analytického myšlení. Během kurzu si osvojíte celou řadu technik pro analýzu dat a naučíte se vytvářet efektivní datové modely. Získáte dovednosti, které vám umožní lépe porozumět vašim datům a efektivněji využívat Power BI pro lepší rozhodování!

Po tomto školení se z Vás nestane supervývojář. Budete ale schopni rozumět logice maker a využít je pro zrychlení své práce. Naučíte se základy maker (a VBA) a jejich praktické využití.

Mějte své reporty dostupné okamžitě, on-line a třeba i na tabletu nebo telefonu a to s nejnižšími náklady v maximální kvalitě díky Microsoft Power BI.

Power BI umožňuje flexibilně transformovat a kombinovat data z různých zdrojů a vytvářet ad-hoc reporty s vysokou vypovídací hodnotou.

Vaše fantazie při práci s daty by neměla být svazována nesourodostí dat, technickými limity analytického nástroje nebo zažitými tradičními postupy a vizualizacemi. Přijďte si s námi rozšířit obzory, zkusit nový úhel pohledu a inspirovat se řadou reálných řešení.

Cílem tohoto workshopu je prohloubit znalosti a dovednosti získané na předchozích kurzech Power BI a naučit se plynule pracovat s jazykem DAX. Kurz je plný praktických příkladů, na kterých si účastníci procvičí krok po kroku veškerou funkcionalitu tak, aby uměli vytvářet pokročilé výpočty a chápat jejich kontext.

Power BI umožňuje pracovat s reporty zaměřenými na zobrazování a tisk rozsáhlých tabulek dat, které jsou naformátovány pro tisk na formáty papíru s přesností na pixel, např. výkaz zisků a ztrát, sales report nebo faktury. Tento druh reportu lze zobrazovat i na mobilu a formátovaně exportovat do více typů souborů včetně PDF, Wordu, XML, PowerPointu a Excelu.

Toto až čtyřdenní školení pokrývá celou platformu od jednoduchého používání PBI Desktop až po složitou komplexní architekturu PBI globální korporace. Firmy si tak mohou projít vše nebo se zaměřit na témata, která jsou pro ně relevantní. Finální osnova tohoto školení se vždy přizpůsobuje potřebám konkrétního klienta je předmětem jednání mezi zadavatelem a lektorem. Níže uvádíme pouze stručný výčet.

Všechny kurzy nabízíme prezenčně, v některých případech je možné školit i online, případně hybridní formou.

Na našich praktických a koncepčních workshopech budete samostatně pracovat na reálných byznysových zadáních a projektech z prostředí Business Intelligence. Naučíme vás analyticky přemýšlet, ukážeme vám, jak si data pro analýzu správně připravit, jak je správně vizualizovat a všeobecně, jak z dat vytěžit reálnou byznysovou hodnotu. Pomůžeme vám posunout vaše analytické schopnosti o level výš a díky tomu zvládnete řešit nové datové výzvy a složitější komplexní úlohy.

Školíme manažery, controllery, analytiky, vývojáře a vůbec všechny, kteří již s daty dlouhodobě pracují a potřebují poradit, jak maximalizovat jejich význam v konkrétní oblasti firmy, chtějí nastavit optimální datový přístup, řídit byznys podle čísel a ne na základě dojmů a jsou zastánci data driven přístupu.

Pro dosažení maximální interaktivitiy školení je maximální počet účastníků:

  • 15 osob pro teoretické semináře (základy BI, modelování, design 1, agilní řízení a další)
  • 12 osob pro technická a workshopová školení (Design 2, Základy analytického myšlení 2, Power BI, excel a Cognos)

Kde učíme

  • Naše kurzy se konají buď v našich školicích prostorách na adrese Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9.
  • Často a rádi jezdíme školit do firem našich klientů, pokud pro tento účel mají vhodné prostory.

Nevíte si rady
s výběrem kurzu?

Napište nám