Datová BI akademie

Investujete stále do nových technologií pro zpracování dat a výsledek se nedostavuje? Máte pocit, že se strategická rozhodnutí stále opírají spíše o intuici a emoce než-li o informace vytěžené právě z dat?

Pak je čas přestat investovat do dalších technologií a zájem obrátit k lidskému faktoru. Aby se vám totiž podařilo opravdu posunout informační kulturu společnosti, budete muset změnit myšlení lidí. Ukázat jim, co jim efektivní práce s daty přinese za výhody a naučit je přeměnit data v užitečné informace. K tomu je potřeba posílit datovou gramotnost komplexnějším způsobem, než umožňují jednorázová školení či workshopy.

Co je Datová BI akademie?

Jedná se o návrh a realizaci in-house firemní datové akademie. Účastníci akademie se nejdříve formou interaktivních workshopů učí, jak o datech přemýšlet, definovat smysluplné informace, skládat z nich efektivní reporty, dashboardy a analýzy. Následují semináře zaměřené na to, kde ve firmě pro tyto ukazatele najít potřebná data a jak je zpracovávat, a končí workshopy na použití konkrétních analytických a reportingových technologií. Celý program tvoří kombinace „out of the box“ seminářů, workshopů upravených pro podmínky konkrétní společnosti a následného mentoringu. Počítá také s výchovou interních lektorů, kteří zajistí průběžné vzdělávání i do budoucna. Cílovou skupinou jsou jak IT pracovníci mající na starosti datové sklady a reportingová řešení, tak i samotní byznysoví uživatelé a celé vzdělávání směřuje k vybudování moderní, otevřené informační kultury ve firmě.

Jak celá mise probíhá?

 • Nejprve vytvoříme projektový tým složený ze zástupců vašich zaměstnanců a našich lektorů.
 • Vaše firemní vzdělávání rozdělíme do několika skupin a pro každou skupinu vybereme garanta kurzů.
 • Následně přizpůsobíme jednotlivé kurzy z našeho menu, vybereme interní i externí školitele, přičemž interním školitelům pomůžeme s přípravou scénáře kurzu i školicích materiálů.
 • Společně monitorujeme kvalitu akademie a jednotlivých kurzů a vyhodnocujeme jejich přínos.

Co vám Datová BI akademie přinese?

 • Komplexní, dlouhodobý a soustavný vzdělávací nástroj, který bude odpovídat potřebám lidí, které firmu tvoří.
 • Rozhovory a diagnostika na začátku projektu dávají možnost cíleně zaměřit program pro jednotlivé oddělení či týmy, máte možnost jej sami ovlivňovat, tj. přizpůsobovat a měnit ho.
 • Systém vzdělávání Datové BI akademie kombinuje výcvik interních lektorů s externími odborníky z praxe a soustřeďuje se na to, jak efektivně vést vzdělávací akci, identifikovat skupiny posluchačů a přizpůsobit jim styly vedení seminářů.
 • Do programu jsou implementovány případy z reálné praxe účastníků a firmy.
 • Projekt je napojen na stávající agendu týmů, ty v mezičase pracují na svých úkolech, průběžně je přitom vyhodnocován dopad vzdělávání.
 • Datová akademie zapojuje do vždělávacího procesu koučování či práce na projektu.
 • Manažerům a analytikům podle jejich zaměření ukážeme, jaká data, jak a k čemu mohou využít.

Trendy

Komplexní vzdělávání

Datová akademie se odklání od jednorázových vzdělávacích aktivit a nahrazuje je cíleným a komplexním vzdělávacím programem.

Inspirace a hravost

Dbáme na maximální zapojení účastníků do výuky i diskuze. Vedle klasických workshopů a seminářů jsou zařazeny také kvízy a výuková videa.

Kratší a netradiční formáty

Prosazujeme kratší a intenzivní workshopy řešící konkrétní problémy, ispirativní setkání s odborníky na dané téma, sdílení know how mezi týmy.

Koučování a mentorování

Navracíme se k člověku, tedy orientujeme se na individuální rozvoj konkrétního pracovníka, zaměřujeme se na problém, který uživatel řeší.

Mise

01

Co a proč

V této části Datové akademie naučíme účastníky jak o datech přemýšlet a měnit je ve smysluplné informace s byznysovou hodnotou.

Obsahem je:

 • 1/2 denní workshop Analytické myšlení;
 • celodenní Hravý workshop – příklady z reálné praxe firmy.

Naučí se:

 • jak přemýšlet a postupovat při analýze dat;
 • co jsou ukazatele výkonnosti a co jsou ukazatele výsledků;
 • analyzovat a zpracovávat velké objemy dat během krátkého času.
02

Kde

V této části Datové akademie naučíme účastníky kam si pro data, která je zajímají, mají jít a jak se v nich vyznat.

Obsahem je:

 • 1/2 denní workshop rozšiřující znalosti analytického myšlení uzpůsobený potřebám jednotlivých oddělení.

Naučí se:

 • kde a jak data vznikají;
 • jaká data jsou k dispozici, kudy tečou a kam si pro ně jít;
 • jak jsou data vzájemně provázaná;
 • jaké zajímavé informace se z nich dají získat;
 • na co si dát při práci s daty pozor (kvalita dat, výjimky apod.);
 • které informace a reporty už nad daty existují a dají se rovnou používat;
 • kde a u koho je možné při analýze dat získat pomoc.
03

Jak

V této části Datové akademie naučíme účastníky jak si vybraná zajímavá data technicky vytáhnout a zanalyzovat.

Obsahem jsou:

 • technologická školení cíleně uzpůsobená nejen potřebám jednotlivých oddělení, ale i datovému prostředí.

Naučí se:

 • vytvářet interaktívní dashboardy v technologii, která je pro dané oddělení optimální;
 • využívat správně principy designu reportů a dashboardů;
 • jak pomocí informací podporovat výkonnost zaměstnanců i firmy;
 • jaké informace člověku pomáhají v práci a jaké tvoří informační šum;
 • jak zajímavé informace smysluplně vizualizovat.
04

Mentorink a koučink

V této části Datové akademie naučíme účastníky prakticky zakomponovat získané znalosti do konkrétního datového prostředí.

Obsahem jsou:

 • konzultace na zvolenou oblast pro malé skupiny či jednotlivce;
 • zaměření se na individuální rozvoj konkrétního pracovníka.

Naučí se:

 • překonat konkrétní problémy a překážky;
 • konečně aplikovat data driven přístup.

Chci se dozvědět více o datové akademii