HR a data: 4 důvody, proč tyto světy propojit

Moderní technologie přináší do oblasti HR spoustu nových možností, které umožňují lepší rozhodování a efektivnější procesy. Data už nejsou pouze pro analytiky a IT odborníky, ale i personalisté z nich mohou mnoho vyčíst. Stačí se s těmito daty naučit dobře pracovat, a to po zaškolení zvládne každý. Chcete lépe porozumět vašim zaměstnancům a dokázat odhadnout budoucí scénáře v jejich kariéře? Pusťte se do analýzy dat.

Snadné rozhodování a lepší výsledky

Data v HR umožňují efektivněji řídit zaměstnance, pomáhají odhalit nedostatky a zlepšovat pracovní prostředí. Práce s daty pak přináší mnoho dalších výhod, které ušetří čas i peníze. Patří mezi ně například rychlejší nábor, lepší udržení zaměstnanců, přesnější hodnocení výkonu a efektivnější rozvoj talentů.

Jednou z nejzajímavějších technik je prediktivní analýza, která využívá stará data k předpovědi budoucnosti. Pomáhá například odhadnout, kolik nových lidí bude potřeba přijmout, najít rizika spojená s odchody zaměstnanců a vybrat ty nejlepší kandidáty na základě předchozích zkušeností s pohovory. Tento princip předvídání již nyní využívají mnohé univerzity, které díky němu dokážou odhadnout, jak budou jejich studenti úspěšní ve svém studiu. Jak to funguje v praxi, se dozvíte zde. Práce s daty v HR tak nejen usnadňuje každodenní úkoly, ale také poskytuje cenné informace pro optimalizaci nákladů pro lidské zdroje a pro dlouhodobé plány a růst firmy.

Kde všude data pomáhají?

Nábor
Analyzováním historických dat o kandidátech a jejich výkonnosti může HR oddělení identifikovat důležité faktory úspěchu nových zaměstnanců. Tímto způsobem lze zefektivnit náborový proces a zvýšit pravděpodobnost výběru kandidátů, kteří budou pro firmu dlouhodobě prospěšní.

Důkladná analýza životopisů, kterou dnes zvládne i umělá inteligence a pracovních zkušeností kandidátů spolu s daty z pracovních pohovorů může přinést cenné poznatky, ať už o jejich budoucí výkonnosti, tak o zapojení v týmu. To nejenže urychlí náborové procesy, ale také sníží náklady a zvýší efektivitu výběru vhodných kandidátů.

Snížení fluktuace
Prediktivní analýza může odhalit rizika odchodu zaměstnanců a pomoci včas zasáhnout. Například analýza dat o spokojenosti zaměstnanců, jejich výkonu a pracovních podmínkách může ukázat příznaky nespokojenosti a umožnit zavedení příslušných opatření ke zlepšení situace. Určení hlavních důvodů, které vedou k nespokojenosti zaměstnanců, může výrazně snížit fluktuaci a může naopak pomoct udržet talentované pracovníky.

Podpora kariéry
Data mohou pomoci najít talentované zaměstnance a naplánovat jejich kariérní růst. Pomocí prediktivních modelů lze totiž snadno zjistit nejen to, kteří zaměstnanci mají největší potenciál stát se budoucími vedoucími, ale také jaké dovednosti potřebují rozvíjet. Analýzou jejich výkonu a zpětné vazby lze vytvořit individuální rozvojové plány, které přesně odpovídají jejich potřebám.

Měření výkonnosti
Využití dat umožňuje spravedlivější a přesnější hodnocení výkonnosti zaměstnanců. Sledováním různých ukazatelů, jako jsou pracovní výsledky, docházka, zpětná vazba a další, mohou HR manažeři získat komplexní pohled na výkonnost jednotlivců i týmů. Díky tomu tak mohou HR manažeři lépe zjistit, kde je potřeba zlepšení a efektivněji rozdělit zdroje.

Na co si dát pozor?

Budoucnost využití dat v oblasti HR je slibná. S dalším rozvojem technologií, jako je umělá inteligence a machine learning, budou možnosti analýzy dat stále sofistikovanější a podrobnější. Organizace, které budou schopné efektivně využívat tyto poznatky, získají významnou konkurenční výhodu.

Ačkoli využití dat přináší mnoho výhod, existují i věci, které je nutné ohlídat. Patří mezi ně například ochrana osobních údajů, různé etické otázky a nutnost zajistit, aby data byla přesná a aktuální. Kromě toho je důležité, aby HR zaměstnanci, kteří s daty pracují, měli potřebné dovednosti pro jejich analýzu a interpretaci. Vzdělávání je tedy v této oblasti klíčové a jedná se o investici, která se vrátí nejen finančně, ale i v podobě ušetřeného času.

Buďte o krok napřed

Využití dat v HR je klíčem k efektivnímu řízení lidských zdrojů. Prediktivní analýza, která umožňuje předpovídat budoucí trendy a identifikovat klíčové faktory úspěchu, je zvláště cenná. Pro HR manažery a vedoucí pracovníky je velmi výhodné se s těmito nástroji seznámit a neustále rozšiřovat své dovednosti právě tímto směrem. Ať už prostřednictvím specializovaného školení, tak i samostudiem.

Podívejte se na
naše školení pro firmy.

Školení pro firmy

Nevíte si rady
s výběrem kurzu?

Napište nám

Inspirace do vašeho emailu

Pozvánky na kurzy a konference, newslettery se zajímavým obsahem, články na aktuální témata, nejnovější trendy. Teď už Vám nic neunikne.

Ochrana osobních údajů